Energia i zasoby naturalne

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w regulowanych sektorach gospodarki, m.in. w energetyce oraz przemyśle wydobywczym (oil&gas). Pracujemy dla wiodących firm z branży oraz przy projektach związanych z kształtowaniem regulacji prawnych w sektorze energetycznym, w tym dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji węglowodorów. Jesteśmy wiodącym doradcą prawno-regulacyjnym polskiego koncernu energetycznego, spółki PGNiG,  któremu doradzamy m. in. przy tworzeniu uwarunkowań prawnych związanych z poszukiwaniem oraz eksploatacją gazu łupkowego w Polsce.
 
Nasi prawnicy prowadzili negocjacje z Komisją Europejską dotyczących trybu i zasad przekazania środków finansowych z unijnych programów pomocowych na finansowanie budowy terminala LNG w Świnoujściu (projekt realizowany na zlecenie OGP Gaz-System) oraz doradzali w procesie kształtowania regulacji prawnych związanych z uregulowaniem instytucji korytarzy przesyłowych dla potrzeb realizacji inwestycji infrastrukturalnych w energetyce (projekt realizowany na zlecenie PSE Operator). Doradzaliśmy spółce PGE Energia Jądrowa m. in. przy tworzeniu uwarunkowań prawnych do budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej.
 
Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w pracy dla sektora publicznego. Uczestniczymy w charakterze eksperta w pracach wielu komisji parlamentarnych. Organizowaliśmy konferencje poświęcone kluczowym aspektom sektora energetycznego, w tym prestiżowe seminarium dla członków Senatu dotyczące niezbędnych w polskim systemie regulacyjnym zmian legislacyjnych umożliwiających budowę elektrowni atomowej w Polsce. Nasz zespół przygotowywał opinie prawne z zakresu prawa energetycznego oraz uczestniczył w kilkuset postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. Nasi wspólnicy pełnili funkcję doradcy społecznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
W ramach departamentu paliwowo-energetycznego świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej zarówno w zakresie bieżącej działalności poszczególnych podmiotów, jak i w zakresie projektów specjalnych, takich jak:
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki (URE) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK);
  • projektowanie i wdrażanie struktur dystrybucyjnych;
  • obsługa prawna przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu.
     
Służymy wsparciem Klientom również w inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dotyczy to zarówno projektów greenfield, jak i projektów gotowych do realizacji.

Wacław Knopkiewicz
Wacław Knopkiewicz

radca prawny, wspólnik GWW Legal
waclaw.knopkiewicz@gww.pl

Dariusz Turek
Dariusz Turek

radca prawny, of counsel
dariusz.turek@gww.pl