Obrót dobrami luksusowymi

Dobra luksusowe są nabywane nie tylko po to, aby zaspokoić indywidualne potrzeby estetyczne. Stanowią one również dochodowe inwestycje portfelowe.

Zespół Private Client doradza klientom w zakresie inwestowania w dobra takie jak między innymi samoloty, jachty i samochody. Oferujemy pomoc w negocjowaniu najkorzystniejszych kontraktów i kontrolę procesu przeniesienia własności. Przed podjęciem decyzji przez klienta, konsultujemy z nim przewidywane korzyści, możliwości i potencjalne zagrożenia. Wszystko to, aby mieć pewność, że klient dokona najkorzystniejszej inwestycji. Pomagamy właściwie zarządzać nabytym majątkiem, co obejmuje także jego późniejszą sprzedaż. Doradzamy również w krajowych i zagranicznych kwestiach podatkowych, jak również w ogólnych zagadnieniach prawnych związanych z daną transakcją, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo inwestycji.

Aldona Leszczyńska-Mikulska
Aldona Leszczyńska-Mikulska

doradca podatkowy, radca prawny
aldona.leszczynska-mikulska@gww.pl