Restaurowanie zabytków powinno być dotowane
16.11.2011

Wywiad z Agnieszką Zawiślańską, prawnikiem z Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych m.in. o potrzebie „uszczelnienia” przepisów w stosunku do obiektów stanowiących materialne ślady przeszłości: „[…] obiekty będące na etapie procedury wpisu do rejestru zabytków, można by aż do czasu zakończenia postępowania objąć tymczasową ochroną właściwą dla zabytków. Działaniom takim powinny towarzyszyć odpowiednie środki pieniężne w formie dotacji tak, aby właściciele zabytkowych obiektów znajdujących się w ewidencjach mogli pozyskać finansowanie celem przywrócenia ich dawnej świetności.”


Pobierz pdf