Zakopiańska obwodnica z wyrokiem
28.05.2016

Branżowy portal RynekInfrastruktury.pl opublikował obszerną analizę zwycięskiej sprawy sądowej prowadzonej przez GWW. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dn. 30 marca 2016 r. (Sygn. akt: II SA/Kr 1130/15) zablokował możliwość realizacji tzw. obejścia Zakopanego przez tereny Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym potoki Cicha Woda i Krzeptowski oraz w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Nie dojdzie do budowy obwodnicy Zakopanego przez tereny Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym potoki Cicha Woda i Krzeptowski, wiodącego w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego. I choć społecznościom Podhala można wiele zarzucić w blokowaniu inwestycji drogowych, to tym razem racje ich sprzeciwu niemal w pełni potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Wydanie decyzji środowiskowej naruszyło szereg przepisów postępowania, w tym kardynalnych, dotyczących wariantowania i przyrodniczej kompensacji.

Mecenas Joanna Sebzda-Załuska, która reprezentowała skarżących zwraca uwagę, że procedura wydania przez organy decyzji środowiskowej trwała od maja 2011 r. do lipca 2015 r., a zatem 4 lata. – Sąd tymczasem dopuścił do udziału w sprawie ponad 200. uczestników i rozpatrzył skargę w przeciągu pół roku. Nie sposób pominąć, że sprawa była bardzo skomplikowana, a jak wynika z uzasadnienia wyroku, sąd odniósł się w sposób szczegółowy do każdego z podniesionych zarzutów. Decyzji w sądzie nie broniły ani organy, ani inwestor – podkreśla mecenas.

Artykuł ukazał się w portalu branżowym RynekInfrastruktury.pl w dnia 28 maja 2016 r., pełny tekst pod linkiem.