Niekonstytucyjna nowelizacja
21.11.2011

Już 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja zmieniająca między innymi przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie warunków zwolnienia przewidzianego dla funduszy inwestycyjnych. Powstaje zasadnicza wątpliwość, czy wprowadzone zmiany są zgodne z konstytucją – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.


Pobierz pdf