Udziały często trzeba zaoferować najpierw innym wspólnikom
05.04.2016

Niekiedy umowa spółki z o.o. przewiduje, że jeżeli jakaś osoba z niej występuje, to w stosunku do jej udziałów pozostali wspólnicy korzystają z prawa pierwszeństwa nabycia albo z prawa pierwokupu. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czym w praktyce różnią się te dwa prawa.
Artykuł ukazał się na kolumnach Akademia Prawa Gospodarczego w Dzienniku Gazecie Prawnej, z dnia 5 kwietnia 2016 r., link.