GWW chroni Tatry przed obwodnicą
31.03.2016

30 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał ważne orzeczenie dla miłośników Tatr, które chroni ten unikalny obszar Polski przed niekorzystnymi przekształceniami środowiskowymi. Wyrok (Sygn. akt: II SA/Kr 1130/15) zablokował możliwość realizacji tzw. obejścia Zakopanego przez tereny Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym potoki Cicha Woda i Krzeptowski oraz w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
GWW reprezentowała właścicieli gruntów położonych na wyjątkowo cennych przyrodniczo terenach w Zakopanem, m. in. w sąsiedztwie drogi w kierunku Doliny Kościeliskiej. Pełnomocnikiem przed Sądem była mec. Joanna Sebzda-Załuska. Istotną rolę w tym projekcie odegrała również mec. Dorota Chramęga.

Komentarz | Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny, partner GWW
Tym wyrokiem z pewnością zdobyliśmy wdzięczność i życzliwość wielu górali. Mamy wielką satysfakcję, że zdołaliśmy ochronić bogactwo tatrzańskiej przyrody i jej specyficzny, niepowtarzalny charakter. Wyrok Sądu uchylił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w obu instancjach. Sąd praktycznie w całości podzielił zarzuty sformułowane przez nas w skardze podkreślając, iż przy wydaniu decyzji doszło do naruszenia szeregu przepisów postępowania. Z dniem ogłoszenia wyroku uchylona decyzja nie wywołuje już skutków prawnych. EFEKT: inwestor utracił możliwość, by wystąpić z planowanym wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Sprawa budowy obwodnicy budziła duże zainteresowanie mieszkańców Zakopanego oraz lokalnej społeczności, w tym prasy, której przedstawiciele licznie stawili się na sali sądowej. Kontrowersje potęgował fakt, że tzw. obejście Zakopanego zamiast odciążyć ruch drogowy miało stanowić dojazd do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.