Spółki handlowe: Niekiedy trzeba sporządzić dodatkową umowę u notariusza
08.03.2016

Umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta na piśmie. Zdarza się jednak, że wspólnik zamierza wnieść do takiej spółki prawo własności nieruchomości. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy wówczas konieczne jest podpisanie dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego.