Polskie prawo podatkowe a prawo unijne
18.12.2015

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja "Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności". Współautorami są eksperci GWW Tax: Małgorzata Militz oraz dr Izabela Andrzejewska-Czernek. 

We „Wstępie” prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego czytamy „Książka wyraża poglądy uznanych specjalistów z zakresu prawa podatkowego, wskazujących na istniejące ich zdaniem obszary niezgodności polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym. Ich opinie mogą być pożyteczne zarówno dla bieżącej praktyki stosowania prawa podatkowego, jak i – można mieć nadzieję – dla polskiego prawodawcy".

Więcej na stronach wydawnictwa Wolters Kluwer: