Za co będzie można stracić dotację – definicja nieprawidłowości
30.11.2015

Rozpoczyna się wydatkowanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Grzegorz Karwatowicz – ekspert w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy unijnych GWW – wyjaśnia, jak uniknąć odmowy przyznania dofinansowania z UE, a następnie zapobiec konieczności zwrotu już pozyskanych środków.

ŚRODKI UNIJNE I POMOCOWE | Perspektywa finansowa 2014-2020

– Aby uniknąć odmowy przyznania dofinansowania z UE, a następnie zapobiec konieczności zwrotu już pozyskanych środków, należy dokładnie przyjrzeć się unormowanej w prawie wspólnotowym kwestii naruszeń, które mogą stać się przyczyną negatywnych konsekwencji dla beneficjentów. – Grzegorz Karwatowicz wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie „nieprawidłowości".

Artykuł ukazał się w listopadowym numerze "Finansów Publicznych" (miesięcznik służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych) w SPECJALNEJ RUBRYCE dedykowanej zagadnieniom dot. nowej perspektywy UE.