Spółka może domagać się od wspólnika, aby wniósł cały aport
20.10.2015

Do przyszłej spółki z o.o. wspólnicy mogą wnieść wkład również w formie niepieniężnej. Jednak zdarza się, że nie zostaje on w całości przekazany. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, jak spółka może wyegzekwować całość.

Pobierz pdf