Zatwierdzenie sprawozdania decyduje o zakończeniu kadencji
29.09.2015

W umowie spółki z o.o. dopuszczalne jest określenie kadencji, czyli okresu, na który dana osoba zostaje powołana w skład zarządu. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia przez jaki czas członek zarządu może wykonywać swoje obowiązki, gdy umowa spółki jednak nie precyzuje długości kadencji.


Pobierz pdf