Pominięto wymogi umowy spółki, ale czynność jest ważna
18.08.2015

Wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na podjęcie pewnych czynności przez spółkę z o.o. może wynikać z kodeksu spółek handlowych lub z umowy spółki. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy takie czynności podjęte bez zgody zgromadzenia będą ważne.

Pobierz pdf