Spadkobiercy mają prawo do kosztów
29.02.2012

W najnowszych orzeczeniach sądów administracyjnych zaczyna dominować pogląd, zgodnie z którym osoby dziedziczące jednostki emitowane przez fundusze inwestycyjne, w momencie ich umorzenia mają prawo do obniżenia uzyskanego przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę. Prawo do uwzględnienia poniesionych wcześniej kosztów, w tym przede wszystkim wydatku poniesionego przez spadkodawcę na nabycie jednostek, wydaje się oczywiste. Jednak to, co jest oczywiste dla podatników oraz sądów nie jest już niestety takie jasne dla organów podatkowych – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy GWW Tax.


Pobierz pdf