Sąd rejestrowy wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin
17.02.2015

Dr Marcin Borkowski opisuje wymogi formalne jakie należy spełnić, składając do KRS wniosek po zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pobierz pdf