Czy potrącenie wierzytelności może zostać uznane za jej aport
12.01.2015

W praktyce obrotu gospodarczego często występują sytuacje, w których udziałowcy spółki kapitałowej są jednocześnie jej wierzycielami. Jedną z form uregulowania należności jest jej potrącenie z roszczeniem spółki o wniesienie wkładów pieniężnych. Jak się okazuje, w praktyce sposób ten rodzi szereg wątpliwości interpretacyjnych – felieton podatkowy Artura Cmocha.

Pobierz pdf