Wspólnik spółki może złożyć powództwo przeciwko prezesowi
18.11.2014

W określonych prawem przypadkach członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec spółki z o.o. za wyrządzone jej szkody. Jeśli zatem nie ma wątpliwości, że szkoda powstała z winy tych osób, to kto może złożyć przeciwko nim powództwo? Felieton dr Marcina Borkowskiego w cyklu "Akademia prawa gospodarczego".

Pobierz pdf