Ustawa o rajach może trafić do Trybunału...
03.11.2014

Niedawno przez media przetoczyła się burza dotycząca braku ogłoszenia na czas ustawy określanej (niesłusznie) przez środki przekazu jako „ustawa o rajach”. W odpowiedzi podjęto prace nad nowelizacją, która ma przyspieszyć wejście w życie wspomnianych przepisów. Nową nowelizację uchwalił Sejm i 29 października została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1478). Ale... w drugiej nowelizacji zapisano, że wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. A to oznacza, że mamy niekonstytucyjną nowelizację do nowelizacji „ustawy o rajach” – felieton Artura Cmocha.

Zmiany, które nakładają na podatników nowe obowiązki oraz ingerują w ekonomiczny sens dotychczasowych przedsięwzięć, powinny uwzględniać odpowiednie vacatio legis, z czym niestety nie mamy do czynienia, jeśli chodzi o nowe regulacje dotyczące zagranicznych podmiotów kontrolowanych – zauważa Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax.

.

Pobierz pdf