I Lubelska Konferencja Operatorów Telekomunikacyjnych
31.10.2014

Spotkanie adresowane jest do lokalnych i regionalnych przedstawicieli (właścicieli) firm telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z powstającej na Lubelszczyźnie sieci szerokopasmowej w charakterze „operatorów ostatniej mili”.

Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2014 w Lublinie. Jej tematy przewodnie:

  • prezentacja aktualnego stanu realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”;
  • wstępne omówienie aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych korzystania z sieci przez „operatorów ostatniej mili”.

Do wygłoszenia prelekcji pt. "Uwarunkowania prawne funkcjonowania Operatora Infrastruktury i zasad współpracy z Operatorami Sieci Dystrybucyjnej w świetle decyzji Komisji Europejskiej oraz stanowiska prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" zaproszony został mec. Jacek Wilczewski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.