Za wyrządzoną szkodę członek zarządu odpowiada finansowo
02.04.2012

Członek zarządu spółki z o.o. w pewnych sytuacjach może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w związku z pełnioną funkcją. Za jakie konkretnie szkody wyrządzone spółce członek zarządu ponosi odpowiedzialność finansową wyjaśnia dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.


Pobierz pdf