50 proc. KUP płatnik pilnuje tylko u siebie
07.07.2014

Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony art. 22 ust. 9a, nakładający ograniczenia w zakresie stosowania tzw. 50% kosztów uzyskania przychodów przez artystów, wykonawców korzystających/ rozporządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Przedmiotowe koszty nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł. Co jednak gdy artysta otrzymuje wynagrodzenie z kilku źródeł i płatnicy nie mają wiedzy, iż przedmiotowy próg został przekroczony? - felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

Pobierz pdf