Gdy roboty budowlane negatywnie wpływają na otoczenie i przyrodę
04.07.2014

Inwestorzy muszą uzyskać decyzję środowiskową dla określonych kategorii przedsięwzięć jeszcze przed decyzją o warunkach zabudowy oraz przed pozwoleniem na budowę. Kilka lat funkcjonowania tych rozwiązań pozwala na wskazanie przedsiębiorcom problemów, jakie powstają na styku ocen oddziaływania na środowisko oraz coraz liczniejszych zgłoszeń robót.

Pobierz pdf