W razie utraty dokumentu akcji można się starać o duplikat
17.06.2014

Akcje w spółce mają, co do zasady, formę dokumentu. Może się jednak zdarzyć, że jego posiadacz go utraci. W niektórych sytuacjach może on też ulec zniszczeniu. W efekcie tych zdarzeń dokument akcji przestaje istnieć. Jakie ma to następstwa wyjaśnia dr Marcin Borkowski.

Pobierz pdf