Po dopełnieniu formalności zastawnik korzysta z prawa głosu
27.05.2014

Udziały w spółce z o.o. oraz akcje w spółce akcyjnej mogą być obciążone zastawem rejestrowym. Dr Marcin Borkowski tłumaczy jakie może to mieć skutki dla wspólników i akcjonariuszy, których udziały lub akcje są zastawiane oraz dla wierzycieli.

Pobierz pdf