Spółka musi być powiadomiona o zmianie właściciela udziałów
06.05.2014

Kodeks spółek handlowych nakłada określone zobowiązania na zbywcę oraz nabywcę udziałów w spółce z o.o. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy od wykonania tych obowiązków uzależniona jest możliwość korzystania z uprawnień wspólnika spółki.


Pobierz pdf