Na zgromadzeniu można zagłosować przez pełnomocnika
03.06.2014

Co roku w czerwcu odbywa się wiele zgromadzeń wspólników spółek z o.o. oraz walnych zgromadzeń spółek akcyjnych.

Dr Marcin Borkowski wyjaśnia czy wspólnicy lub akcjonariusze pragnący skorzystać z prawa głosu zawsze muszą osobiście uczestniczyć w obradach.


Pobierz pdf