Na razie aport jest neutralny także dla grupy udziałowców
07.04.2014

Przepisy ustaw o podatku dochodowym przewidują, że w określonej sytuacji aport udziałów lub akcji do spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu. W praktyce dochodzi często do sporu z organami podatkowymi w zakresie interpretacji zasad regulujących wyłączenie z opodatkowania.
Obecnie trwają prace nad zmianą omawianych przepisów. Znowelizowane przepisy wyraźnie przewidywać będą, iż ze zwolnienia korzysta jedynie wniesienie pakietu dającego bezwzględną większość praw głosu przez jednego wspólnika oraz wniesienie kolejnych pakietów. Skoro obecne przepisy nie przewidują takiego ograniczenia, nie mogą być one interpretowane wbrew ich literalnemu brzmieniu. Do czasu zatem wejścia w życie nowych przepisów  organy podatkowe powinny pogodzić się z korzystną dla podatników interpretacją omawianej regulacji.

Pobierz pdf