Spadkobierca wspólnika uzyska status komandytariusza
14.03.2014

W przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego spadkobierca może zażądać przekształcenia jej w spółkę komandytową i przyznania mu statusu komandytariusza. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia jak wówczas powinno prawidłowo przebiegać tego rodzaju przekształcenie.

Pobierz pdf