Odpowiedzialność nowych wspólników może się różnić
21.01.2014

Przepisy umożliwiają dokonanie zmiany w składzie wspólników spółki osobowej. Taka zmiana w szczególności może polegać na przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia jakich formalnych wymogów należy dochować w takim przypadku.

Pobierz pdf