Odpowiedzialność prokurenta określa umowa zawarta ze spółką
19.08.2013

W praktyce dość często się zdarza, że osoby kierujące spółką z o.o. nie wchodzą w skład jej zarządu, tylko zajmują stanowisko prokurenta. Jakie są ich faktyczne kompetencje oraz zakres odpowiedzialności wobec spółki i osób trzecich? – wyjaśnia dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.


Pobierz pdf