Komandytariusz może reprezentować spółkę jako pełnomocnik
01.07.2013

Przepisy nakładają dużo obowiązków na wspólników spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych). Czy wynika to z tego, że wspólnicy spółek osobowych co do zasady sami je reprezentują i prowadzą ich sprawy? - dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.


Pobierz pdf