Zmiany korzystne także dla zamawiających
26.06.2013

Zamówienia publiczne: Obecnie podwykonawca może się domagać zapłaty od gminy również wtedy, gdy ta całość należności przelała wykonawcy generalnemu.

Podwykonawcy firm, którym jednostki samorządu terytorialnego udzieliły zamówienia na roboty budowlane, korzystają lub mogą korzystać z ochrony przewidzianej w art. 647 ¹ kodeksu cywilnego – wskazuje Grzegorz Karwatowicz, ekspert od zamówień publicznych oraz funduszy unijnych GWW Legal

Pobierz pdf