Ustawodawco, pamiętaj o konstytucji i przepisach przejściowych
06.05.2013

Trwają prace nad zmianami zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne (…) mimo uwag ze strony organizacji pracodawców, Rady Legislacyjnej oraz Ministerstwa Gospodarki, przepisy przejściowe zawarte w nowelizacji pozostają niezgodne z Konstytucją (…)” – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.


Pobierz pdf