Po wyroku wciąż są pytania
21.01.2013

Wyrok uchylający cofa procedurę i przedłuża drogę do finalnego zwycięstwa, które gmina Gołdap odniosła już raz przed WSA – rozmowa z Grzegorzem Karwatowiczem z GWW Legal nt. konsekwencji orzeczenia NSA w sprawie nakładania korekt finansowych w dotacjach unijnych.


Pobierz pdf