Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej
22.11.2012

Publikacja opiera się na rozprawie doktorskiej, napisanej przez Izabelę Andrzejewską-Czernek z GWW Tax pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego. Wydawca wskazał, że praca ta stanowi oryginalne, zarówno w formie i treści, monograficzne opracowanie, które imponuje naukową pojemnością.