VI Forum Usług Szerokopasmowych
03.11.2009

Forum, jak co roku, będzie miejscem debaty i wymiany wiedzy oraz informacji pod wspólnym mianownikiem: rozwoju rynku szerokopasmowego w Polsce - tak w obszarze usług jak i infrastruktury, przy uwzględnieniu różnych perspektyw i uwarunkowań.
 
Mecenas Jacek Wilczewski przedstawi prelekcję pt. 'Inwestycje samorządu terytorialnego w sektorze telekomunikacyjnym'. W trakcie prelekcji omówione zostaną wybrane przypadki interwencji samorządów terytorialnych w sektorze telekomunikacyjnym w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFRR w latach 2007-2013, z uwzględnieniem zagadnień pomocy publicznej. Poruszone zostaną także problemy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów ustrojowych i ich wpływ na inwestycje telekomunikacyjne gmin, powiatów i samorządów województw.
 
Ponadto w trakcie Forum odbędą się dwie imprezy towarzyszące:
  • Konwent Informatyków samorządowych;
  • Warsztaty i spotkanie Krajowego Forum Szerokopasmowego.
 
Szczegóły dostępne są na stronie Organizatora.