VAT od gruntów z budynkiem i bez
10.08.2012

Pamiętając o tym, że o zasadach opodatkowania VAT decyduje stawka właściwa dla budynku albo budowli należy zwrócić uwagę na wyrok NSA o sygn. I FSK 918/11. W orzeczeniu tym sąd stwierdził, że dla celów kwalifikacji gruntu jako zabudowanego budowlą nie można odwoływać się do definicji budowli wynikającej z prawa budowlanego, lecz należy badać ekonomiczny cel transakcji. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego, wspólnika zarządzającego GWW Tax.


Pobierz pdf