Wspólnik spółki może mieć dodatkowe uprawnienia i obowiązki
15.10.2012

Kodeks spółek handlowych przewiduje, że wspólnicy spółki z o.o. powinni mieć równe prawa i obowiązki, o ile ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej. Dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal, w cyklu "Akademia prawa gospodarczego" wyjaśnia jakimi dodatkowymi uprawnieniami lub obowiązkami mogą być objęci wspólnicy na podstawie umowy.

                            


Pobierz pdf