Zakładasz spółkę komandytowo-akcyjną, masz podatkowe wakacje
18.06.2012

Interpretacja przepisów w zakresie zasad opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych jest niezwykle korzystna dla podatników podatku dochodowego. Wynika z niej, że dopóki nie zostanie podjęta uchwała o podziale zysku, akcjonariusze nie uzyskują przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki. Innymi słowy, dopóki zysk wygenerowany przez SKA jest reinwestowany, nie pojawi się obowiązek do zapłaty podatku dochodowego. Mamy zatem do czynienia ze swego rodzaju ulgą inwestycyjną. – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego GWW Tax.


Pobierz pdf