Trybunał orzeka, a resort i tak robi swoje
08.10.2012

Ministerstwo finansów przesłało do społecznych konsultacji projekt zmian w ustawach regulujących podatki dochodowe, przewidujący zaliczenie SKA (spółki komandytowo-akcyjnej) do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Niestety, projekt nie zawiera odpowiednich przepisów przejściowych – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego, wspólnika GWW Tax.


Pobierz pdf