Niedozwolone klauzule umowne
23.09.2008

Mecenas Andrzej Springer poprowadzi dwa bloki tematyczne, podczas pierwszego dnia konferencji:
 
I: Orzecznictwo UOKiK w sprawie niedozwolonych klauzul umownych
 • Źródła wiedzy nt. orzecznictwa oraz stanowiska UOKiK
 • Charakter rejestru niedozwolonych klauzul
 • Rodzaje rozstrzygnięć Prezesa UOKiK ws. zbiorowych interesów konsumentów
 • Przegląd orzecznictwa UOKiK ws. zbiorowych interesów konsumentów
 • Kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w praktyce orzeczniczej UOKiK
 
II: Analiza wybranych niedozwolonych klauzul umownych
 • Opłaty dodatkowe
 • Kary umowne
 • Ograniczenie odpowiedzialności
 • Zmiana wzorców umownych
 • Prawo odstąpienia
 • Usługi wiązane
 
Więcej informacji znajdą Państwo na: http://www.informedia-poland.com/client/index.aspx?id=conference&sub=introduction&ConfID=747