4. miejsce w VI Rankingu Kancelarii Prawnych tytułu Dziennik Gazeta Prawna
10.12.2009

"Dziennik Gazeta Prawna" dn. 10 grudnia 2009 r. opublikował wyniki VI Rankingu Kancelarii Prawnych. W tegorocznej edycji rankingu Kancelaria nasza zajęła 4. miejsce w kategorii "kancelarie duże" [zatrudniające łącznie ponad 50 prawników].
 
Jednocześnie otrzymaliśmy wyróżnienie za precedensowe sprawy wygrane przez Kancelarię ze skutkiem pozytywnym dla reprezentowanych klientów:
  • wyrok Sądu Najwyższego dotyczący prawa do odszkodowania za utratę wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak podkreślił SN orzecznictwo w tego typu sporach było do tej pory skąpe, w związku z czym najnowsze orzeczenie będzie miało istotne znaczenia dla kształtowania się praktyki orzeczniczej w sprawach o zasądzanie odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawę prowadził zespół z Wrocławia w składzie: mec Paweł Wójcik, mec Jacek Wilczewski. Przy czym przed Sądem Najwyższym skargę kasacyjną sporządził i wygrał mec Jacek Wilczewski;
  • wyrok WSA w Warszawie dotyczący uznania za niezgodne z przepisami UE regulacji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od aportów przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Sprawę prowadził na wszystkich etapach doradca podatkowy Artur Cmoch.
 
W tym roku firmy prawnicze rywalizowały w trzech kategoriach - duże, średnie oraz małe. O pozycji danej kancelarii decydowały punkty przyznawane w 7 kategoriach: łączna liczba prawników, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych; liczba aplikantów; liczba fachowych publikacji prawników zatrudnionych w kancelarii; przychody za rok 2008; przychody za rok 2008 przypadające kwotowo na prawnika z uprawnieniami; staż kancelarii na polskim rynku; liczba prawników z tytułami naukowymi oraz wyróżnienie przyznawane za precedensową sprawę.