Rynek gazowy
08.11.2012

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci przesyłowej będąca wymogiem prawa energetycznego jest jednym z istotniejszych zapisów regulujących rynek gazowy i energetyczny w chwili obecnej. Celem spotkania jest wskazanie na problemy związane z implementacją jej założeń oraz możliwości jakie niesie ze sobą jej wprowadzenie dla uczestników rynk.
 
W pierwszym dniu Konferencji Arkadiusz Falecki, prawnik GWW Legal przedstawi prelekcję pt. „Punkt wirtualny - zasady jego funkcjonowania".
 
Szczegóły dostępne są na stronie Organizatora.