VII Forum Usług Szerokopasmowych
15.11.2010

Forum jest miejscem debaty i wymiany wiedzy pod wspólnym mianownikiem: rozwoju rynku szerokopasmowego w Polsce - zarówno w obszarze kreowania usług, jak i rozwoju infrastruktury oraz przy uwzględnieniu różnych perspektyw.
 
Ta prestiżowa impreza gromadzi kluczowych przedstawicieli branży telekomunikacyjnej i internetowej, mediów oraz administracji publicznej.
 
Kancelarię na Forum reprezentuje mecenas Jacek Wilczewski, który przedstawi prelekcję pt. 'Prawne aspekty realizacji inwestycji telekomunikacyjnych'.
 
Tegorocznemu spotkaniu towarzyszy ponadto konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego organizowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu nr POIG.07.01.00-00-019/09 pn. "System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa".
 
Szczegóły dostępne są na stronie Organizatora.