Sąd nie może wyjść poza granice żądania pozwu
25.11.2008

W postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (jak w każdym postępowaniu procesowym) żądanie pozwu podlega uwzględnieniu, jeżeli zostanie udowodnione. Zgodnie z art. 321 § 1 KPC – żądanie określa powód, a sąd jest nim związany. Konsekwentnie zatem uwzględnienie powództwa może nastąpić tylko wówczas, gdy ustalony przez sąd rzeczywisty stan prawny nieruchomości okaże się tożsamy ze stanem objętym żądaniem pozwu, w przeciwnym bowiem razie sąd orzekałby o przedmiocie nie objętym żądaniem. W konkluzji wypada jeszcze wskazać, iż gdyby Ustawodawca chciał objąć sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej wyjątkiem od zasady związania sądu żądaniem pozwu, uczyniłby to tak, jak uczynił w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 4771 KPC). - wyjaśnia radca prawny, Paweł Wójcik.


Pobierz pdf