Spółdzielczy hamulec internetu
31.12.2008

Co mogą zrobić operatorzy? Jeśli nie uda im się porozumieć z zarządcą nieruchomości w ciągu 30 dni, mogą wystąpić do starosty lub – w miastach na prawach powiatu – prezydenta miasta o wydanie decyzji zastępującej umowę. Kłopot w tym, że nawet jeżeli uda się uzyskać taką decyzję, co nie jest proste, to wniesienie skargi do sądu administracyjnego przez niezadowolonego dysponenta nieruchomości powoduje z urzędu wstrzymanie jej wykonania. Postępowanie przed sądami administracyjnymi może się ciągnąć nawet i kilka lat. - wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 31 grudnia 2008 r.