Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o podatku VAT
25.11.2010

W Polsce ustawa o podatku VAT jest jedną z najczęściej nowelizowanych ustaw, a jednocześnie jedną z najbardziej skomplikowanych i trudnych do interpretacji.
 
Celem warsztatów jest prezentacja praktycznych aspektów wynikających ze zmian przepisów, które wchodzą w życie od początku 2011 roku, w tym m.in. zmiany zasad opodatkowania wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek osobowych oraz kapitałowych, czy opodatkowanie VAT obowiązujące usługi finansowe.
 
Artur Cmoch, doradca podatkowy przedstawi praktyczne aspekty wynikające ze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.
 
W programie prelekcji pojawią się następujące zagadnienia:
  • Zmiany zasad opodatkowania wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek osobowych;
  • Zmiany w zakresie podatkowych skutków wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych;
  • Opodatkowanie wymiany udziałów;
  • Możliwości działań optymalizacyjnych po wejściu w życie planowanej nowelizacji.
 
Szczegóły dostępne są na stronie Organizatora.