Obrót własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
05.12.2011

W drugim dniu warsztatów radca prawny Grzegorz Antonowicz przedstawi prelekcję pt. 'Know-how i tajemnica przedsiębiorstwa - granice i środki ochrony oraz konsekwencje ujawnienia'. W ramach wystąpienia poruszy następujące zagadnienia:
  • Tajemnica przedsiębiorstwa a jawne know-how - czyli co właściwie podlega ochronie i jakie są granice ochrony know-how.
  • Środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa - czyli jak chronić know-how w praktyce i czy pełna ochrona know-how jest w ogóle możliwa.
  • Dostęp pracowników do tajemnicy przedsiębiorstwa - czyli co z umowami o zachowanie poufności i zakazie konkurencji.
  • Transfer know-how - czyli jak chronić swoje interesy w transakcjach nabycia i zbycia know-how i jak chronić know-how udzielając licencji.  
 
Szczegóły dostępne są na stronie Organizatora.