Kolejny błąd w implementacji dyrektywy
08.06.2009

Od 1 stycznia 2009 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Błąd w implementacji przepisów zawartych w dyrektywie do polskiego systemu prawnego może prowadzić do sporów pomiędzy podatnikami oraz organami podatkowymi. - pisze doradca podatkowy, Andrzej Cmoch. - Zgodnie z polską wersją językową dyrektywy, przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego lub więcej oddziałów do innych spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, nie podlega opodatkowaniu. Kłopot w tym, że w poprzednich przekładach na język polski zwrot branches of activity tłumaczono jako gałęzie działalności, zaś obecnie został on przetłumaczony jako oddziały. Zmiana ta może mieć wpływ na interpretację przepisów dotyczących podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dlaczego? Przez sformułowanie gałąź działalności danej spółki rozumieć można część przedsiębiorstwa, na podstawie której dana działalność może być kontynuowana przez inny podmiot po jej przeniesieniu. Określenie oddział ma zaś węższe znaczenie. - wyjaśnia ekspert.


Pobierz pdf