Gałąź nie oddział
20.07.2009

Rozmowa z doradcą podatkowym, Arturem Cmochem, na temat problemów z obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. dyrektywą dot. podatków pośrednich od gromadzenia kapitału – Zgodnie z polską wersją Dyrektywy przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego lub więcej oddziałów do innych spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, nie podlega opodatkowaniu. Problem w tym, że zwrot „branches of activity”, użyty w wersji oryginalnej Dyrektywy, tłumaczony do tej pory jako „gałęzie działalności”, został tym razem przetłumaczony niewłaściwie. […] Przedsiębiorcy na tym stracą, gdyż można spodziewać się ograniczeń w zastosowaniu wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji, mających za przedmiot samodzielne części przedsiębiorstwa.


Pobierz pdf